MENUS

1 Pizza junior au choix  
+ 1 Tex mex au choix  
+ 1 Boisson 33cl au choix.

S

1 Pizza junior au choix + 1 Tex mex au choix + 1 Boisson 33cl au choix.

S

1 Pizza junior au choix + 1 Tex mex au choix + 1 Boisson 33cl au choix.
1 Pizza sÚnior au choix  
+ 1 Tex mex au choix  
+ 2 Boissons 33cl au choix.

M

1 Pizza sÚnior au choix + 1 Tex mex au choix + 2 Boissons 33cl au choix.

M

1 Pizza sÚnior au choix + 1 Tex mex au choix + 2 Boissons 33cl au choix.
1 Pizza familiale au choix  
+ 1 Tex mex au choix  
+ 1 Boisson 1.5l au choix.

L

1 Pizza familiale au choix + 1 Tex mex au choix + 1 Boisson 1.5l au choix.

L

1 Pizza familiale au choix + 1 Tex mex au choix + 1 Boisson 1.5l au choix.
2 Pizzas sÚnior au choix  
+ 1 Boisson 1.5l au choix.

XL

2 Pizzas sÚnior au choix + 1 Boisson 1.5l au choix.

XL

2 Pizzas sÚnior au choix + 1 Boisson 1.5l au choix.
2 Pizzas familiale au choix  
+ 1 Boisson 1.5l au choix.

XXL

2 Pizzas familiale au choix + 1 Boisson 1.5l au choix.

XXL

2 Pizzas familiale au choix + 1 Boisson 1.5l au choix.

  Ma Commande

Panier Vide !